2003 - 2023 twintig jaar strafrechtadvocaat

 

In zijn algemene strafrechtpraktijk staat strafrechtadvocaat mr. Klaas-Jan de Vries cliënten van allerlei pluimage en lagen der bevolking bij, die op een of andere wijze in aanraking zijn gekomen met het strafrecht. De zaken betreffen zowel strafzaken voor volwassenen als zaken in het jeugdrecht (ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing) en het jeugdstrafrecht. Heeft u een dagvaarding ontvangen, bent u opgeroepen voor verhoor, weet u dat u als verdachte bent aangemerkt, onderneem dan direct actie, bel een ervaren strafrechtadvocaat, bel mr. Klaas-Jan de Vries.

 

Ook op andere wijze komen komen burgers en bedrijven soms op vervelende, ingewikkelde of ingrijpende wijze met de overheid in aanraking, of zelfs in botsing. Mr. Klaas-Jan de Vries is ook op dit rechtsgebied actief. Denkt u daarbij aan lasten onder dwangsom, sluitingen van panden door de gemeente,  problemen met vergunningen en toezicht en handhaving door overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld de NVWA. Op al deze terreinen worden particulieren maar ook veel bedrijven, waaronder in het bijzonder veel horecabedrijven, bijgestaan.

 

De bijstand aan alle cliënten is gedegen, bevlogen, no nonsense en eerlijk. Cliënten worden bijgestaan op betalende basis en op toevoegingsbasis indien mogelijk. Mr. de Vries is op High Trust basis aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand. De werkzaamheden vallen onder de gedragsregels en het toezicht van de Nederlandse Orde van Advocaten. 

 

Zowel bij de Nederlandse Orde van Advocaten als bij de Raad voor Rechtsbijstand staat mr. Klaas-Jan de Vries ingeschreven als strafrechtadvocaat met de specialisaties Strafrecht en Jeugdstrafrecht. 

 

U kunt altijd vrijblijvend een afspraak maken, per telefoon of e-mail. Het werkgebied omvat met name strafzaken in Zuid-Holland maar ook zaken door geheel Nederland worden behandeld. Een oriënterend gesprek kost eenmalig €85,-- euro exclusief btw.  

 

Op iedere opdracht is de kantoorklachtenregeling van toepassing. Klik hier voor inzage in de klachtenregeling. 

 

Uw persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld. Klik hier voor de privacystatement van Advocatenkantoor DVRS.

 

 

Strafrechtadvocaat Mr. Klaas-Jan de Vries houdt kantoor in Oegstgeest, maar behandelt strafzaken door heel Nederland. Klik hier voor een recent zaaksoverzicht betreffende strafrecht. 

 

 

Als actief PADI Open Water Instructeur met lesbevoegdheid richt mr. Klaas-Jan de Vries zich tevens op de juridische aspecten van de duiksport, zoals bijvoorbeeld de aansprakelijkheid na een duikongeval.