Strafrecht

 

Selectie van lopende en behandelde strafzaken

 

Maart 2024 In hoger beroep vrijspraak voor een leraar voor het plegen van ontucht met een minderjarige leerlinge. Client was in eerste aanleg door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf. Het gerechtshof Den Haag was met mr. De Vries eens dat er weliswaar seksuele handelingen hadden plaatsgevonden, maar dat het meisje op dat moment geen leerlinge van client was, en dat er geen sprake was van overwicht of aan zijn opleiding zijn toevertrouwd. 

Januari 2024 Sommige zaken zijn eigenlijk niet geschikt om in een rechtszaal behandeld te worden omdat de uitkomst altijd tekort zal schieten. In de zaak van het dodelijk ongeval met de 12 jarige Nino  in 2023 te Leiderdorp is de vrachtwagenchauffeur die het ongeluk veroorzaakte veroordeeld voor onvoorzichtig gedrag. De rechtbank benadrukte wel dat er uiteraard sprake was van een ongeluk dat de chauffeur ook nooit heeft gewild. Hij kreeg een taakstraf en een rijverbod. De vorderingen van de familie van het slachtoffer werden geheel afgewezen. Uiteindelijk hebben beide partijen zich bij de uitspraak neergelegd. Hopelijk vinden ze nu allemaal de rust om dit drama te verwerken. 

Juni 2023 De meervoudige kamer van de rechtbank Den Haag heeft in juni een client vrijgesproken van seksueel misbruik, 15 jaar geleden,  van zijn toen minderjarige nichtje. Omdat de aangifte ging over een ouder feit, de verklaring van aangeefster op punten vragen opriep en het eventuele steunbewijs van ook niet doorslaggevend was kon de rechtbank  niet anders dan het pleidooi van mr. De Vries volgen en verdachte geheel vrijspreken en tegelijk de door het slachtoffer ingediende vordering tot schadevergoeding afwijzen.  

Mei 2022 In mei vindt op de Touwbaan te Leiderdorp een tragisch ongeluk plaats, waarbij een 12-jarig jongetje onder een vrachtwagen terecht komt en overlijdt. Hoewel al jaren bekend is dat het een zeer gevaarlijk en onoverzichtelijk kruispunt betreft, heeft het openbaar ministerie inmiddels toch besloten om de chauffeur van de vrachtwagen te vervolgen. Deze chauffeur wordt door mr. De Vries bijgestaan. 

 December 2022 Door mr de Vries is met succes een bezwaarschrift ingediend tegen een eerdere omzetting van een taakstraf in vervangende hechtenis. Client wordt weer vrijgelaten uit detentie en krijgt alsnog een kans zijn taakstraf te voltooien. 

December 2022 Zaak geseponeerd op een OM-zitting. Het betrof een vermeende mishandeling waarvoor het openbaar ministerie een strafbeschikking wilde opleggen. Na verweer op de zitting door mr. De Vries dat er geen enkel bewijs was voor opzet, en dus ook geen mishandeling, heeft het OM de zaak alsnog geseponeerd. 

September 2022 Client bijgestaan in hoger beroep. Client in eerste aanleg veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf waarvan 6 voorwaardelijk. Na onderbouwd strafmaatverweer nu 240 uur taakstraf en 52 weken gevangenisstraf waarvan 51 voorwaardelijk. Dus 1 week zitten in plaats van 6 maanden!

September 2022 Meervoudige strafkamer van de rechtbank Den Haag buigt zich over een in een bedrijfsloods te Noordwijk aangetroffen hennepkwekerij en een ontmanteld drugslaboratorium. Hoe pakt dit uit voor de eigenaar van de loods. 

Augustus 2022 Voor Ierse client die hier een gevangenisstraf uitzat met succes een verzoek tot strafonderbreking ingediend. Waar een Nederlander het laatste deel van zijn straf niet hoeft uit te zitten, mag ook deze client nu weer naar huis terug. 

Januari 2022 Vrijspraak voor horecaondernemer uit Noordwijk voor het exploiteren van een hennepkwekerij en het voorhanden hebben van grote hoeveelheid hennepplanten. In 2015 werd in de garage achter zijn horecabedrijf een grote in werking zijnde hennepplantage aangetroffen. Drie knippers werden aangehouden, waarvan er een tegenover de politie client aanwees als eigenaar en organisator. Volgens mr. De Vries rammelde het politieonderzoek echter aan alle kanten. Anders dan de rechtbank vond het gerechtshof Den Haag, in lijn met het pleidooi van mr. De Vries, dat er al met al te weinig bewijs was voor een veroordeling. Vrijspraak op alle punten!

December 2021 Veroordeling in hoger beroep door Gerechtshof Den Haag voor vier grote drugstransporten uit  2013. Waar het openbaar ministerie bij de rechtbank in totaal 5 jaar gevangenisstraf eiste legt het hof nu op 15 maanden celstraf waarvan 9 voorwaardelijk. Voorwaar een mooi resultaat voor client!

November 2021 Vrijspraak van het voorhanden hebben harddrugs (GHB) op festival. Indicatieve test en eigen verklaring verdachte dat het om GHB levert onvoldoende wettig en overtuigend bewijs op, aldus mr. De Vries. De politierechter in Dordrecht veroordeelde in eerste aanleg toch,  het Gerechtshof te Den Haag was het in hoger beroep wel eens met mr. De Vries en sprak client alsnog vrij.

Oktober 2021  Overleg vooraf met de officier van justitie te Arnhem door mr. De Vries leidt ertoe dat een verdenking van mishandeling en openlijke geweldpleging tegen een client al op voorhand wordt geseponeerd, zonder dat client en raadsman helemaal naar een officierszitting in Arnhem hoeven af te reizen. 

Februari 2021 Het gerechtshof te Den Haag heropent het onderzoek in een zaak betreffende een hennepkwekerij die in 2015 achter een horecapand op de Grent te Noordwijk is aangetroffen, omdat het politieonderzoek onvolledig is geweest. Mr. de Vries had hier bij de rechtbank en ook in hoger beroep al op gewezen, en gesteld dat de politie veel te lichtvaardig conclusies heeft getrokken ten aanzien van zijn client. Het gerechtshof gaat alsnog een aantal getuigen horen. Zaak aangehouden. 

Januari 2021 Gerechtshof Den Haag oordeelt hoger beroep van openbaar ministerie tegen invrijheidstelling Noordwijkse verdachte drugshandel ongegrond. Advocaat Klaas-Jan de Vries had ook betoogd dat het hoger beroep ongegrond zou moeten worden verklaard. Client blijft op vrije voeten tot aan de zitting.  

December 2020 Noordwijker aangehouden op verdenking van overtreding Opiumwet. Wietplantages en drugslab aangetroffen in bedrijfspanden. Op verzoek van mr. De Vries is de verdachte in januari weer op vrije voeten gesteld. 

September 2020 De rechtbank Amsterdam veroordeelt 'Irish Travellers' tot 15 maanden en 3 jaar gevangenisstraf wegens meerdere gevallen van oplichting en deelname aan een criminele organisatie. In deze zaak waren door het openbaar ministerie straffen van 4,5 en 6,5 jaar geëist. De opgelegde straffen vallen dus aanzienlijk lager uit.  Het openbaar ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen de opgelegde straffen. 

Augustus 2020 Gerechtshof Den Haag spreekt in hoger beroep een zogenaamde 'Irish Traveller' vrij van medeplegen van oplichting. Geen bewijs dat cliënt enige wetenschap had van de oplichting die door zijn kompanen is gepleegd.   

Juli 2020 In een al wat oudere zaak is wederom een beveiliger, ditmaal van Club Home uit Noordwijk, vrijgesproken,  in dit geval van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel, zwaar hoofdletsel en een gebroken schouder,  tot gevolg. De aangifte en de getuigenverklaringen die als ondersteuning waren bedoeld, waren echter volgens mr. De Vries zodanig tegenstrijdig, dat de rechter het betoog van mr. De Vries volgde dat weliswaar wettig, maar geen  overtuigend bewijs was, en cliënt vrijsprak.

Juni 2020 Rechtbank Rotterdam spreekt cliënt, destijds beveiliger, vrij van mishandeling van iemand die bij de sociale dienst agressief was en problemen veroorzaakte. Belastende verklaringen van twee BOA's worden door de rechter terzijde geschoven na een gloedvol betoog van mr. De Vries. 

Maart 2020 Openbaar ministerie opnieuw niet-ontvankelijk in ontnemingsvordering coffeeshopeigenaren. Gerechtshof Den Haag stelt vast dat de ontnemingsvordering ruim buiten de wettelijke termijn (bijna 3 jaar) is ingediend, en dat daarvoor geen enkel excuus is. Het openbaar ministerie heeft wederom cassatie ingesteld. Wordt vervolgd....

November 2019 Rechtbank Utrecht spreekt Ierse klusjesmannen (Irish Travellers genoemd)  vrij van grondvervuiling en oplichting. Geen bewijs van overtreding wettelijke voorschriften bij uitvoering werkzaamheden aan huizen particulieren. In een tegelijk behandelde zaak werden wel boetes aan de klussers opgelegd, daar was wel chloor gebruikt dat vervolgens in de bodem terecht was gekomen.  

November 2019  Ontnemingsvordering Coffeeshops Leiden en Lisse, nog steeds samen met Spong Advocaten uit Amsterdam. Is het Openbaar Ministerie nog ontvankelijk in deze vordering. De rechtbank oordeelde vorig jaar op ons verzoek van niet. Het Gerechtshof Den Haag in hoger beroep houdt iedere beslissing aan in afwachting van een beslissing in een soortgelijke zaak door de Hoge Raad. 

Juni 2019 Gerechtshof Den Haag spreekt in hoger beroep een portier van Club Home uit Noordwijk alsnog vrij van mishandeling van een bezoeker. De politierechter had deze portier eerder wel veroordeeld tot een taakstraf. Volgens het Gerechtshof had de portier met zorg een 'nekklem' toegepast, verder geen excessief geweld gebruikt, en kon het letsel dat de bezoeker had opgelopen in zijn gezicht ook op andere wijze zijn ontstaan. 

Mei 2019 De politierechter van de rechtbank Den Haag heeft een cliënte vrijgesproken van mishandeling van haar eigen dochter. Het lijkt er sterk op dat de dochter uit frustratie en boosheid aangifte had gedaan tegen haar moeder. Eigenlijk geen winnaars in deze zaak. 

April 2019 Regiezitting gerechtshof Den Haag inzake hoger beroep megazaak over meerdere grote drugstransporten  vanaf de bloemenveiling te Rijnsburg. 

April 2019 De strafkamer van de rechtbank Den Haag behandelt de strafvervolging van de eigenaar van een pand te Noordwijk waarin in 2015(!) een werkende hennepkwekerij werd aangetroffen.

Maart 2019 Welke straf gaat de strafkamer van de rechtbank Den Haag opleggen aan de administrateur van een visclub uit Noordwijk, die jarenlang gelden voor vispassen voor zichzelf hield?

December 2018 Bijstand aan cliënt die op straat werd aangehouden met geladen doorgeladen pistool met bewerkte extra gevaarlijke munitie. 

 November 2018 De bestuurder van auto die in juni 2018 te Leiderdorp inreed op een verkeersregelaar, waarbij deze laatste zwaar lichamelijk letsel opliep, is ontslagen van alle rechtsvervolging door meervoudige strafkamer van de rechtbank Den Haag. Twee deskundigen verklaarden dat mevrouw ten tijde van het incident in een psychose verkeerde. Mevrouw moet wel gedwongen behandeld worden in een psychiatrische kliniek.

Augustus 2018  De passagier van een scooter, die tijdens een politiecontrole onder invloed een heel klein stukje op de scooter reed nadat de bestuurster zelf was afgestapt, is in het door mr. Klaas-Jan de Vries ingestelde hoger beroep door het Gerechtshof Den Haag ontslagen van alle rechtsvervolging, omdat hij alleen reed ter voldoening aan een (onduidelijk) ambtelijk bevel van een politieambtenaar.

Augustus 2018  Het Gerechtshof Den Haag heeft in hoger beroep zes maanden minder celstraf opgelegd aan een Noordwijkse dealer, en tevens de eerder door de rechtbank opgelegde ontnemingsvordering gehalveerd.
Februari 2018  De Rechtbank Den Haag veroordeelt cliënt van mr. Klaas-Jan de Vries in een zedenzaak voor het zichzelf  opzettelijk naakt tonen aan minderjarigen, alsmede het bezit van grote hoeveelheid kinderporno. Omdat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar wordt geacht,  en er sprake is van een oud feit, legt de meervoudige strafkamer een geheel  voorwaardelijke gevangenisstraf op, met daarnaast wel verplicht reclasseringstoezicht en een behandelverplichting.

Januari 2018 Politierechter Alkmaar spreekt cliënt vrij van vernieling van een auto, nadat eerder het Gerechtshof Amsterdam na een artikel 12 procedure door het slachtoffer het openbaar ministerie had opgedragen toch tot vervolging in deze zaak over te gaan. De zaak was eerder geseponeerd. 

Januari 2018 De meervoudige strafkamer van de Rechtbank Den Haag behandelt de zaak van een drugsdealer uit Noordwijk. In het strafrechtelijk onderzoek zijn vormverzuimen opgetreden, bestaande uit onjuist, volgens mr. Klaas-Jan de Vries zelf leugenachtige,  opgemaakte processen verbaal.  Volgens het openbaar ministerie kunnen die vormverzuimen  zonder consequentie blijven, volgens mr. De Vries moeten die leiden tot niet ontvankelijkheid van het openbaar ministerie of tot bewijsuitsluiting en vrijspraak. Uitspraak op 15 februari. 

Januari 2018 Megazaak drugstransporten naar Engeland en Zwitserland, hoge gevangenisstraffen geëist voor meervoudige strafkamer, cliënt ontkent iedere betrokkenheid en wetenschap, vrijspraak bepleit, uitspraak 21 februari.

December 2017 Samen met mr. Gerard Spong met succes bepleit dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk is in de ontnemingsvorderingen tegen de eigenaar en de directeur van een drietal coffeeshops in Leiden en Lisse.  Daarmee zijn de aangekondigde ontnemingen van ca. 6 miljoen vooralsnog van tafel.

September 2017 Het Gerechtshof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat geen sprake was van roekeloosheid bij het schietincident op de boulevard Noordwijk, waarbij een onschuldige voorbijgangen werd getroffen in de buik en gevaarlijk gewond raakte. Nu er geen sprake was van 'roekeloosheid' gaat de eerder door de Rechtbank opgelegde gevangenisstraf omlaag van 32 naar 18 maanden .

September 2017 Meervoudige strafkamer wijst vordering af van openbaar ministerie om voorwaardelijke straf van 9 maanden van cliënt alsnog ten uitvoer te leggen.  

September 2017 Gerechtshof Den Haag spreekt cliënt in hoger beroep vrij van mishandeling van zijn ex-vriendin, na eerdere veroordeling door de politierechter.  

Augustus 2017 In de zaak van de van drugs dealen verdachte Noordwijkse cliënt  heeft de  Rechtbank tijdens de tweede zitting bepaald dat nog eens drie agenten moeten worden gehoord over de gang van zaken tijdens het onderzoek, en de mogelijk leugenachtige processen-verbaal die zijn opgemaakt. 

September 2017 In samenwerking met cassatieadvocaat mr. Rob Baumgardt zal in hoger beroep worden bepleit dat schietincident op boulevard te Noordwijk in Januari van dit jaar in juridische zin geen roekeloosheid oplevert.

Augustus 2017 Zaak tegen partner butler Huis ter Duin geseponeerd wegens gebrek aan bewijs betrokkenheid. Schadeclaim voor ondergane voorlopige hechtenis en de kosten van rechtsbijstand wordt ingediend.

April 2017 Gerechtshof Den Haag, rammelend rapport NFI levert geen bewijs dat de rijvaardigheid van de bestuurder was aangetast door cannabis, vrijspraak rijden onder  invloed drugs.

April 2017 Hennepkwekerij te Noordwijk ontmanteld, bijstand aangehouden verdachte. 

Maart 2017 Voor de horecaportier die eerder met succes werd bijgestaan nu een art 12 procedure bij het gerechtshof ingesteld, omdat het openbaar ministerie weigert zijn aanvaller (s) te vervolgen.

Februari 2017 Bijstand in grote zaak betreffende handel in drugs, anabolen en illegale medicijnen. Eerste regiezitting gepland in april.

Maart 2017 Zaak naar omvangrijke drugshandel aangehouden na niet-ontvankelijkheidsverveer  bij aanvang zitting, rechtbank wil nader onderzoek naar optreden en verbaliseren door rechercheurs.

Maart 2017 gerechtshof Den Haag laat vonnis in stand, ook in hoger beroep zeven maanden gevangenisstraf  waarvan vijf  voorwaardelijk, voor sex met minderjarige.

2016 Schikking DiveCollegeLanzarote en Veiligheids Techniek Nederland inzake levering compressor op Lanzarote.

2016/... Bijstand aan horecazaak, aangever zegt te zijn mishandeld door personeel, geen bewijs. Zaak loopt nog steeds....

2015/2017 Grootschalige export hennep middels bloementransporten, gesplitst over twee zaken, gevangenisstraf voor 30 en 6 maanden, tegen eerste vonnis is hoger beroep ingesteld. 

2011/2017... Cassatie vervolging coffeeshop, samen met Spong Advocaten, tevens bijstand in de aangekondigde ontnemingsvordering.

2014/2015 Vervolging portier na toepassing geweld, hoger beroep, gerechtshof accepteert beroep op noodweer-exces, ontslag alle rechtsvervolging.

2016/2017 Schietincident en verboden wapenbezit te Noordwijk, door rechtbank 32 maanden gevangenisstraf opgelegd, oordeel 'roekeloos handelen', inmiddels hoger beroep ingesteld.

2014/2017... Zedenzaak, kinderporno, nader onderzoek naar verdachte, nog geen nieuwe zittingsdatum.

2015/2016 Politiegeweld bij aanhouding, vrijspraak van wederspannigheid.

2014 Aanrijding met dodelijke afloop te Noordwijk, zaak geseponeerd na schikking met nabestaanden.

 2016/2017 Diefstal en verduistering door butler Huis ter Duin, bijstand aan ex-levensgezel, onderzoek loopt nog steeds.

2015/heden Wietplantage gevonden achter horecapand, eigenaar verdachte, in 2017 regiezitting.

2014/2016 Bezwaar en beroep tegen besluit Korpschef intrekking beveiligingspas, beroep Raad van State gewonnen, cliënt krijgt pas per direct terug.

2016 Een vervelende klant je winkel uit duwen, verdacht van mishandeling, gepast geweld, vrijspraak.

2014/heden Dakdekkers uit Ierland en Polen, wel of geen dwang en oplichting bij klussen aan woningen.

2015/2017 Grote hoeveelheid gevaarlijk vuurwerk (cobra 6) aangetroffen in kofferbak auto, in hoger beroep straf verlaagd van drie maanden gevangenisstraf naar een taakstraf van 120 uur.

 2014/2015 Bijstand aan bestuurder stichting, verduistering 4 ton in dienstbetrekking, taakstraf.

2016 Bijstand verdachte overval met geweld, geen herkenning camerabeelden, vrijspraak.

2016 Medeplegen of medeplichtigheid aan meerdere grote henneptransporten, geen bewijs, vrijspraak.

2016 Verdenking ontucht met minderjarige nichtjes, oude verklaringen, geen aanvullend bewijs, sepot.

 

mr. Klaas-Jan de Vries, ervaren advocaat strafrecht