Bestuursrecht

Selectie van lopende en behandelde bestuursrechtzaken

 

Mei 2019 Dancing 't Zeepaardje Noordwijk, bezwaar ingesteld tegen twee gemeentelijke besluiten tot invordering van dwangsommen wegens vermeende overtreding alcoholverbod 18-minners, de adviescommissie heeft de burgemeester geadviseerd het bezwaar geheel gegrond te verklaren, de  burgemeester verklaart het bezwaar echter geheel ongegrond. Namens cliënt is in deze zaak inmiddels beroep ingesteld bij de bestuursrechter van de rechtbank Den Haag.

 

April 2019 Club Home Noordwijk, betreffende een door de NVWA opgelegde boete wegens niet/onvoldoende handhaven van het rookverbod, op twee afzonderlijke momenten. Op grond van de ingediende zienswijze is een incident komen te vervallen, maar is op basis van het tweede incident de boete toch in stand gebleven. Tegen het gehandhaafde boetebesluit wordt namens cliënt nu alsnog bezwaar ingediend.  

 

Juni 2016 Bar Dancing The Champ Noordwijk De Raad van State oordeelt dat de korpschef onterecht de toestemming van cliënt om beveiligingswerkzaamheden in de horeca uit te oefenen heeft ingetrokken. Dit nadat cliënt in zijn rol van portier een bezoeker een klap had gegeven. Client mag door deze uitspraak per direct zijn werkzaamheden en zijn beveiligingsbedrijf weer uitoefenen, en heeft bovendien recht op schadevergoeding. Belangrijk in het oordeel van de Raad van State was dat het Gerechtshof te Den Haag in de strafzaak eerder cliënt had ontslagen van alle rechtsvervolging, omdat er sprake was geweest van noodweerexces.