Bestuursrecht

Selectie van lopende en behandelde bestuursrechtzaken

 

Mei 2019 Dancing 't Zeepaardje Noordwijk, bezwaar ingesteld tegen twee gemeentelijke besluiten tot invordering van dwangsommen wegens vermeende overtreding alcoholverbod 18-minners, de adviescommissie heeft de burgemeester geadviseerd het bezwaar geheel gegrond te verklaren, de  burgemeester verklaart het bezwaar echter geheel ongegrond. Nu overleg met cliënt over gang naar bestuursrechter.

 

April 2019 Club Home Noordwijk, betreffende een door de NVWA opgelegde boete wegens niet/onvoldoende handhaven van het rookverbod, op twee afzonderlijke momenten. Op grond van de ingediende zienswijze is een incident komen te vervallen, maar is op basis van het tweede incident de boete toch in stand gebleven. Tegen het gehandhaafde boetebesluit wordt namens cliënt nu alsnog bezwaar ingediend.